Trapphusmålning Evolutionsmuséet

Våra kunniga målare och hantverkare kan måla eller totalrenovera ert trapphus, antingen för att bevara eller återskapa husets ursprungliga utseende eller för att skapa nytt. Vi tar uppdrag för såväl små som stora fastigheter och överträffar ofta våra kunders förväntningar.

För hög trivsel och högt estetiskt värde lägger vi mycket möda på detaljer såsom färgnyanser, målningstekniker och armatur. Därtill ser vi självklart till att trapphuset uppfyller alla säkerhetsföreskrifter.

Vill du ta tillvara på ett kulturmärkt trapphus med unik interiör så utgår vi alltid från fastighetens ursprungliga tidsepok. Varje detalj är viktig så vi tittar på allt från färger, målningsteknik och dörrarnas ådring till fastighetsboxar, trycken och armatur. Vi går också igenom fastighetens säkerhet för att kontrollera att den uppfyller dagens säkerhetskrav. Vi kontrollerar ytskikt, brand- och inbrottssäkerhet samt dörrarnas säkerhetsklassning. Allt för att du och föreningen ska bli nöjda!

Ett lyckat resultat vid en trapphusrenovering bygger på en kontinuerlig och nära kundkontakt. Därför vill vi att du ska vara involverad tidigt i processen så att du kan komma med önskemål och synpunkter på upplägget. Vårt mål är att skapa smakfulla trapphus med en inbjudande känsla och äkta karaktär. Ett rum som speglar husets historia, men också alla som bor i det.

#nyheter #trapphusmålning #trapphusrenovering #Evolutionsmuséet

Beställare-

VadTrapphusrenvering

VarEvolutionsmuséet, Uppsala