Magenta Måleri

Miljöarbete

Det är viktigt att ta ansvar för vår miljö

Miljöarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra, förebygga och minska föroreningar i vår miljö. Vi är noggranna med vilka produkter vi använder för att våra projekt­genomföranden ska bli så miljövänliga som möjligt.

Vår miljöpolicy innebär att:

  • Allt utfört arbete sker med minsta möjliga miljöpåverkan
  • Vi följer de lagar som gäller för miljöskydd
  • Vi använder endast godkända miljömärkta färger
  • All miljöfarligt avfall sorteras och lämnas till en miljöstation
  • Våra medarbetare tar ett personligt ansvar för hälsa och miljö i sina uppdrag