Magenta Måleri

Kultur­renovering

Renovering av historiska hus

Att ta hand om och renovera vackra och historiska byggnader är både en ära och ett ansvar. Renovering av herrgårdar, gamla slott eller andra typer av äldre byggnader är inte som en vanlig upprustning. Magenta Måleri har erfarenhet av kulturrenoveringar och hjälper gärna just er att rusta upp er byggnad.

När det kommer till kulturrenovering är det väldigt viktigt med vilken typ av färg och produkter som används. Ofta krävs det att tidigare ytor använder likvärdiga produkter för tiden då byggnaden först byggdes. Vi jobbar med naturprodukter som t.ex. linoljefärg, kalkfärg och äggoljetempera. Allt för att bevara byggnaden och dess utseende.

En annan kunskap och erfarenhet

Att utföra en kulturrenovering kräver en annan kunskap och erfarenhet för att produkterna ska fylla sin funktion. Kunskapsmässigt skiljer det sig mycket från modernt måleri. Kulturrenoveringar ska utföras av pålitliga och noggranna målerifirmor med målare som är vana vid att hantera produkterna. Allt för att bygganden fortsatt ska ha en tidsenlig känsla och fräschas upp, utan att ta skada.

Se alla våra måleritjänster.

Magenta Måleri renovering av dörr Snerikes Nation

Kontakta oss om du är intresserad av kulturrenovering.

Vi hjälper företag, privatpersoner och allmännyttan med renoveringar av allt från gods och bruk till herrgårdar och torp. Välkommen att höra av dig till Magenta Måleri!