Magenta Måleri

Om Magenta Måleri AB

Vi tar oss an både stora och små uppdrag

Magenta Måleri AB startades 2006 av Patrik Sundman och Roger Ohlström. 2016 blev även Peder Andersson delägare. Våra kunder finns inom allmännyttan, privatsektorn, bostadsrättsföreningar, Svenska Kyrkan och företag.

Vi ska vara ett kundfokuserat företag som hela tiden arbetar med förbättringar på ett målmedvetet och offensivt sätt för att skapa nöjda kunder och medarbetare.

Miljöarbete är viktigt för oss och vi arbetar ständigt med att förbättra oss och använda dom hjälpmedel som finns för att utföra så miljövänliga projektgenomförande som möjligt.

Magenta måleri är medlem i Måleriföretagen i Sverige. Det står för seriositet och professionalism. Vi har kollektivavtal, följer samhälssbyggnadssektorns etiska reger och erbjuder alltid Nöjd-Kund-Garanti till privatpersoner. 

Måleriföretagen i Sverige
Nöjd kund garanti-Måleriföretagen

Kontakta oss för kostnadsfria offerter med personliga kundbesök.