I vårt arbete med att bli effektivare är användning av sprutor en väg vi jobbar med.

Just nu testar vi om Gracos Mark X är det vi behöver. Den är så pass kraftfull att den med bibehållet tryck sprutar spackel vid användning av lång slang.