Fasadrenovering Oslogatan

Vi anpassar vårt arbete beroende på förutsättningarna, som t.ex. vilken typ av fasad som ska målas och vilken färgtyp som används tidigare. Vad gäller träfasader är det extra viktigt att de underhålls på ett så bra sätt som möjligt, då trä är ett levande material som är känsligt mot fukt och smuts.

Som erfarna målare vet vi hur olika förutsättningar påverkar valet av material och vilka metoder som krävs för att få ett bra resultat. Innan vi påbörjar målningen rengör vi noggrant fasaden med fasadtvätt. Vid behov skrapar vi bort gammal och löst sittande färg.

När målningen är slutförd går vi tillsammans med dig som kund igenom arbetet och åtgärdar eventuella anmärkningar på plats. Detta, tillsammans med vår expertis gör att vi alltid lämnar ett snyggt, modernt och högkvalitativt arbete efter oss.

#nyheter #fasadmålning #utvändig-målning #fasadrenovering

Beställare-

VadFasadrenovering

VarOslogatan, Uppsala