Fasadmålning Bälinge

En utvändig fasadmålning av ditt hus bör göras med jämna mellanrum för att ge ett så bra skydd som möjligt. Det gäller främst träfasader, men även stenhus har en tendens att flagna färg efter några år. Hur länge färgen håller beror mycket på vilken färg som använts, hur ytan är grundbehandlad samt hur pass noga och vältäckande färgen har målats.

#nyheter #fasadmålning #utvändig-målning

BeställarePrivatperson

VadFasadmålning

VarBälinge, Uppsala